Ak máme nové akvárium, je nutné 3-4 týždne akvárium zabehnúť, aby sa v ňom usadili prospešné baktérie a až následne doň kúpiť krevety. V akváriu zo začiatku prebieha chemický proces pre odbúranie škodlivých látok. Tento proces je možné urýchliť použítím substrátu, v ktorom sa nachádzajú potrebné nitrifikačné baktérie, alebo je ich možné zakúpiť v malých ampulkách resp. v práškovej forme.

Kvalitná filtrácia vody

Najvhodnejší  je molitanový filter.  Poznáme aj tzv. hamburský filter – filtračná hmota tvorí celú stenu akvária, vytvorí tak pre krevety najlepšie prostredie resp. kombinácia filtrov molitanový  a kanistrový externý filter.

Substrát pre krevety

Najvhodnejšie sú aktívne substráty – sú vyrobené z prírodných hlín a ílov, zlepšujú chemizmus pH vody ako napr. Dennerle scapers soil.

Vhodné osvetlenie krevetária a vhodná teplota vody

Krevety potrebujú osvetlenie v pravidelných intervaloch, ktoré podporuje aj rast rastín a rias v akváriu, ktorými sa tieto tvory živia. Krevetám vyhovuje izbová teplota.

Vhodné rastliny do krevetária a chov s rybkami

Rastliny sú zdrojom mikroorganizmov a prospešne ovplyvňujú chemizmus vody. Odporúčaný je najmä  jávsky resp. vianočný mach –  krevety ho potrebujú k svojmu rastu. Tiež sú vhodné jemnolisté rastliny, ktoré umožnia prenikaniu svetla a rast rias, ktoré sú jedálničkom pre tieto tvory. Krevety – čistia rastliny od odumretých častí,čiže si tak návzájom pomáhajú a vytvárajú pekné prostredie pre všetkých milovníkov týchto malých vodných tvorov.

Krevety a malé rybky je možné spolu chovať, závisí to však od veľkosti akvária, od povahy a druhu rýb. Najmenšie krevetky a filtrujúce s malými rybkami /Neonka modrá, Razbora malá, Jehlounek, Pancierniček malý/ sa navzájom neohrozujú.

Nevhodné druhy rýb pre spoločný chov s krevetami

Nevhodné sú Cichlidy, väčšie druhy mrien ako Botia macracatha – tieto druhy rýb sú nevhodné na chov s malými krevetkami.