Veľkosť: 2 -3 cm

Povaha: Mierumilovná

Popis:

– táto krevetka je pôvodom z ďalekej Číny (čierna forma – black bee). Dorastajú do veľkosti až 3,5 cm. Na teplotu vody – tieto krevetky nie sú náročné, stačí izbová teplota, ideálne 20 – 25 stupňov C. Ideálna tvrdosť vody od 100 – 300 mikrosiemens; kH 0 az 4 (4 az 8 dGH celkovej tvrdosti), pH od 5,5 az 7. Samice sú robustnejšieho vzrastu  než samci. Tieto krevetky sa dožívajú cca 2 rokov.  Podmienkou chovu je dobre zabehnuté akvárium. Krevetky sú vseobecne citlivé na med (obsahuje niektoré hnojivá a liečivá).  Akvárium pre tieto krevetky by malo mať aspoň 30 litrov. Zvyčajne predajná velkosť krevetky je od 0,5 po 1,3 cm. Najvyššia forma tohto druhu krevetky je Pure Black Line (PBL) – výrazná biela aj čierna.