Veľkosť: 2 -3 cm

Povaha: Mierumilovná

Popis:

táto krevetka je pôvodom z ďalekej Číny (čierna forma – black bee), z ktorej bola vyšľachtená forma – červená (Red Bee) v Japonsku. Dorastajú do veľkosti až 3,5 cm. Na teplotu vody, krevetky nie sú náročné, stačí izbová teplota, ideálne 20 – 25 stupňov C. Ideálna tvrdosť vody od 100 -300 mikrosiemens; kH 0 až 4 (4 az 8 dGH celkovej tvrdosti),pH od 5,5-7. Samice sú robustnejšieho vzrastu  než samci. Tieto krevetky sa dožívajú cca 2 rokov.  Podmienkou chovu je dobre zabehnuté akvárium. Krevetky sú vseobecne  citlivé na med (obsahuje niektoré hnojivá a liečivá).  Akvárium pre tieto krevetky, by malo mať aspoň 30 litrov. Zvyčajne predajná veľkosť krevetky je od 0,5 – 1,3 cm. Najvyššia forma tohto druhu krevetky je Pure Red Line (PRL)– výrazná biela aj červená.