Veľkosť: 2.5 – 3 cm

Povaha: Mierumilovná

Popis: Je to vzácny druh, živí sa rasami a zbytkami krmiva. Má hrubú ulitu, modrej alebo oranžovej farby. Jeho ulita má 5 klenutých závitov. Patrí medzi ulitníky pľúcnaté, preto sa občas musí nadýchnuť atmosferického kyslíka. Je citlivý na meď. Nema rád vysoké teploty nad 28 stupňov. Veľká pomoc pri odchove krevetiek.