Veľkosť: 2 -3,5 cm

Povaha: Mierumilovná

Popis:

krásne plne sfarbené krevetky – klenot v akváriu v HD. Dorastajú do veľkosti až 3,5 cm. Na teplotu vody – tieto krevetky nie sú náročné, stačí izbová teplota, ideálne 20 – 25 stupňov C. Ideálna tvrdosť vody od 100 – 350 mikrosiemens; kH 0 az 2 (3 az 8 dGH celkovej tvrdosti), pH od 5,5 az 7. Samice sú robustnejšieho vzrastu  než samci. Tieto krevetky sa dožívajú cca 2 rokov.  Podmienkou chovu je dobre zabehnuté akvárium a  kvalita vody v ňom. Krevetky sú všeobecne  citlivé na med (obsahuje niektoré hnojivá a liečivá).  Akvárium, pre tieto krevetky, by malo mať aspoň 50 litrov. Zvyčajne predajná veľkosť krevetky je od 0,7 po 1,3 cm.